Bạn có thể làm gì với Drive nhóm?

Tổng quan

Google đã đưa ra một tính năng mới cho người dùng G Suite Business và G Suite Enterprise được gọi là Drive nhóm. Nó khá giống Google My Drive.

Google Drive nhóm thực sự là một không gian điện tử dùng chung. Nếu bạn sử dụng phiên bản G Suite Basic sẽ không thấy được tính năng Google Drive nhóm này.

Trong Google Drive nhóm, một nhóm người có nhóm văn phòng chung được đưa vào nhóm nơi họ có thể chia sẻ và xem các tệp, thư mục của họ. Điều này Google My Drive không làm được.

Nói cách khác, các nhóm có thể dễ dàng lưu trữ, tìm kiếm, truy cập và đôi khi khôi phục tệp của họ ở mọi nơi từ mọi thiết bị.
Về cơ bản nó được sử dụng để thúc đẩy làm việc theo nhóm bằng cách loại bỏ nỗi sợ mất thông tin được lưu trữ.

Về mặt kỹ thuật để có Drive nhóm, cần có phiên bản Business hoặc phiên bản Enterprise của Google Suite.
Khi bạn thêm thành viên mới, họ được cấp quyền truy cập đầy đủ để tải lên, chỉnh sửa và xóa tệp cũng như mời các thành viên khác. Tuy nhiên, bạn có thể thay đổi quyền thành viên.

Bạn có thể làm gì với Drive nhóm

Có 4 loại tài khoản truy cập trong nhóm

  1. Truy cập đầy đủ
  2. Chỉnh sửa quyền truy cập
  3. Quyền truy cập nhận xét
  4. Xem quyền truy cập

Truy cập đầy đủ
Đây là truy cập tối đa có thể được cung cấp trên Drive nhóm. Ở đây người ta có thể xem tệp, thư mục, có thể chỉnh sửa tệp, tạo và tải tệp lên, có thể tạo thư mục, thêm người vào Drive nhóm hoặc xóa tệp, thêm người vào tệp cụ thể, di chuyển tệp và thư mục, xóa các tập tin và thư mục, khôi phục tập tin từ thùng rác.

Chỉnh sửa quyền truy cập
Đây là quyền truy cập cao nhất tiếp theo có thể được cung cấp trên Drive nhóm. Ở đây người ta có thể xem file, thư mục, chỉnh sửa file, chỉnh sửa file, tạo và upload file, tạo folder, thêm người vào file cụ thể, khôi phục file từ thùng rác.

Quyền truy cập nhận xét
Trong truy cập này, người dùng có thể xem các tệp và thư mục và có thể nhận xét về các tệp.

Quyền truy cập xem
Đây là quyền truy cập ít nhất có thể được cung cấp trên Drive nhóm. Ở đây người dùng chỉ có thể được xem các tệp và thư mục trên các nhóm mà không được chỉnh sửa bất cứ thông tin gì.

Vì vậy, cần chọn chế độ truy cập phù hợp nhất cho nhóm của bạn và bắt đầu làm việc.

Để được tư vấn hoặc hỗ trợ về G Suite, bạn vui lòng liên hệ:
Nguyễn Hải Yến
Hotline: 0828 999 666
Email: yen@mga.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *