Bảo mật – Xác minh 2 bước an toàn với G Suite

Khi xác minh 2 bước sẽ làm giảm khả năng thông tin cá nhân trong tài khoản Google của bạn bị người khác đánh cắp. Thay vì khi bị kẻ xấu xâm nhập vào tài khoản của bạn thì họ chỉ có tài khoản và mật khẩu của bạn, thêm xác minh 2 bước họ phải có điện thoại của bạn mới có thể xâm nhập được.

Bật Xác minh 2 bước

Khi bật Xác minh 2 bước (còn được gọi là xác thực hai yếu tố), bạn thêm một lớp bảo mật bổ sung cho tài khoản của mình. Bạn đăng nhập bằng thông tin bạn biết (mật khẩu của bạn) và thông tin bạn có (một mã được gửi đến điện thoại của bạn).

Thiết lập Xác minh 2 bước​

Lưu ý: Nếu bạn có tài khoản qua cơ quan, trường học hoặc nhóm khác, tổ chức của bạn có thể không cho phép Xác minh 2 bước. Nếu bạn không thể làm theo các bước này, hãy kiểm tra với quản trị viên của bạn để biết chắc chắn.

  1. Truy cập vào trang xác minh 2 bước. Bạn đăng nhập vào Tài khoản Google của mình.
  2. Chọn Bắt đầu.
  3. Làm theo quy trình thiết lập từng bước.

Sau khi hoàn tất, bạn sẽ được đưa đến trang cài đặt Xác minh 2 bước. Xem xét các cài đặt của bạn và thêm nhiều phương pháp xác minh. Lần đăng nhập tiếp theo, bạn sẽ nhận được một tin nhắn văn bản có một mã xác minh. Bạn cũng có tùy chọn sử dụng khóa bảo mật cho Xác minh 2 bước.

Lưu ý: Để đảm bảo rằng bạn có thể truy cập vào tài khoản của mình trong tương lai, hãy thêm tùy chọn khôi phục email.

Để được tư vấn hoặc hỗ trợ về G Suite, bạn vui lòng liên hệ:
Nguyễn Hải Yến
Hotline: 0828 999 666
Email: yen@mga.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *