Chi phí G Suite do Google quy định cho thị trường Việt Nam. Hỗ trợ thiết lập bởi đối tác được ủy quyền

Tiết kiệm 30% chi phí. Tham khảo bảng phí toàn cầu tại đây

G Suite Basic
1.090.000 VNĐ
một người dùng / năm
Email doanh nghiệp thông qua Gmail
Hội nghị Video và hội nghị thoại
Lịch được chia sẽ
Tài liệu, bảng tính và bản trình bày
Hỗ trợ 24/7 qua điện thoại, email và trực tuyến
Kiểm soát bảo mật và quản lý
Bộ nhớ đám mây 30 Gb
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
G Suite Business
2.990.000 VNĐ
một người dùng / năm
Email doanh nghiệp thông qua Gmail
Hội nghị Video và hội nghị thoại
Lịch được chia sẽ
Tài liệu, bảng tính và bản trình bày
Hỗ trợ 24/7 qua điện thoại, email và trực tuyến
Kiểm soát bảo mật và quản lý
Bộ nhớ đám mây không giới hạn (hoặc 1 TB mỗi người dùng nếu dưới 5 người dùng)
Tìm kiếm thông minh trên G Suite với Cloud Search
Lưu trữ và thiết lập chính sách lưu giữ cho Email và trò chuyện
Ediscovery dành cho Email, trò chuyện và tệp
Báo cáo kiểm tra để theo dõi hoạt động của người dùng
x
x
x
x
x
x
G Suite Enterprise
6.600.000 VNĐ
một người dùng / năm
Email doanh nghiệp thông qua Gmail
Hội nghị Video và hội nghị thoại
Lịch được chia sẽ
Tài liệu, bảng tính và bản trình bày
Hỗ trợ 24/7 qua điện thoại, email và trực tuyến
Kiểm soát bảo mật và quản lý
Bộ nhớ đám mây không giới hạn (hoặc 1 TB mỗi người dùng nếu dưới 5 người dùng)
Tìm kiếm thông minh trên G Suite với Cloud Search
Lưu trữ và thiết lập chính sách lưu giữ cho Email và trò chuyện
Ediscovery dành cho Email, trò chuyện và tệp
Báo cáo kiểm tra để theo dõi hoạt động của người dùng
Ngăn chặn mất dữ liệu cho Gmail
Ngăn chặn mất dữ liệu cho Drive
S/MIME được lưu trữ cho Gmail
Tích hợp Gmail với công cụ lưu trữ tương thích của bên thứ ba
Kiểm soát truy cập cấp doanh nghiệp có thực thi khóa bảo mật
Phân tích bản ghi Gmail trong BigQuery

Lưu ý:

  1. Phí trên đã bao gồm các nội dung sau đây: Bản quyền G Suite, Thiết lập; Cài đặt; Hướng dẫn di chuyển dữ liệu; Hỗ trợ kỹ thuật 24/7 bởi Google; Hỗ trợ kỹ thuật giờ hành chính tại Việt Nam; Hỗ trợ kỹ thuật 24/7 qua điện thoại trường hợp khẩn cấp tại Việt Nam. Phí trên chưa bao gồm 10% thuế VAT.
  2. Dùng thử miễn phí không ràng buộc tất cả các tính năng trong 30 ngày nếu tên miền chưa từng dùng thử G Suite.
  3. Người dùng được định nghĩa là một địa chỉ email được cá nhân hóa (you@yourcompany). Bí danh email nhóm chẳng hạn như sales@yourcompany và support@yourcompany được bao gồm trong giá và không bị tính là người dùng bổ sung.