Chia sẻ cách quản lý các tính năng Gmail trong G Suite dành cho Quản trị viên

Cài đặt Gmail cho người dùng

Quản trị viên G Suite có thể kiểm soát nhiều tùy chọn Gmail có sẵn cho người dùng của mình. Sử dụng các cài đặt này để quản lý tùy chọn người dùng Gmail cho tổ chức của bạn.

Định cấu hình cài đặt người dùng cho Gmail Đăng nhập với Google Admin console .
Từ Trang chủ, nhấp vào Ứng dụng , sau đó nhấp vào G Suite > Gmail > Cài đặt người dùng .
Trong phần Tổ chức , đánh dấu tổ chức cấp cao nhất hoặc đơn vị tổ chức (tổ chức phụ) mà bạn muốn định cấu hình cài đặt.
Cuộn xuống trang để các phần có liên quan để định cấu hình cài đặt của bạn. Bạn cũng có thể sử dụng hộp văn bản Cài đặt tìm kiếm để nhập cụm từ tìm kiếm để nhanh chóng tìm thấy cài đặt Gmail mà bạn cần.
Sau khi bạn thay đổi cài đặt của mình, hãy nhấp vào Lưu thay đổi để hoàn tất cấu hình mới / cập nhật.

Thiết lập chữ ký Gmail cho người dùng của bạn

Người dùng G Suite có thể tạo chữ ký được cá nhân hóa tự động được thêm vào thư Gmail của họ. Họ có thể thêm thông tin liên hệ, biểu tượng công ty, liên kết và hơn thế nữa. Quản trị viên G Suite có thể tạo cùng một chữ ký cho mọi người sử dụng và cũng có thể cho phép người dùng thêm hình ảnh từ Google Drive vào chữ ký của họ (Quản trị viên cần bật tính năng này trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên của Google).

Thêm hoặc xóa bí danh email

Quản trị viên có thể cung cấp cho người dùng trong tổ chức của bạn một địa chỉ thay thế để nhận email. Thực hiện việc này bằng cách thêm bí danh email vào tài khoản của người dùng trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên của Google. Mỗi người dùng được phép tạo tối đa 30 bí danh, nếu không muốn sử dụng bí danh đã tạo thì quản trị viên sẽ xóa đi. Các bước được thực hiện tại bảng Quản trị viên.

Lưu ý: Người dùng chỉ có thể sử dụng bí danh email để gửi và nhận thư. Họ phải tiếp tục sử dụng địa chỉ chính của họ để đăng nhập vào tài khoản của họ, đồng bộ hóa với thiết bị di động hoặc chia sẻ Google Documents và Sites.

Bật biên nhận đã đọc

Quản trị viên có thể cho phép người dùng trong tổ chức của mình yêu cầu hoặc trả lại biên nhận đã đọc. Biên nhận đã đọc là thông báo qua email được gửi tới người gửi khi người nhận mở email. Quản trị viên cũng có thể giới hạn người gửi nào mà người dùng có thể gửi lại biên nhận. Ví dụ: bạn có thể cho phép họ chỉ gửi lại biên nhận cho người gửi trong tổ chức của bạn.

Định dạng tên

Quản trị viên có thể kiểm soát cách đặt tên người gửi email xuất hiện trong Gmail. Các tùy chọn là First Last hoặc Last, First . Ví dụ: Bob Smith, hoặc Smith, Bob, tùy theo cách nào gần gũi hơn với văn hóa của tổ chức của bạn.

Bật S / MIME được lưu trữ cho bảo mật thư nâng cao

Bạn có thể nâng cao tính toàn vẹn và bảo mật của thông điệp email của tổ chức bạn bằng cách bật Tiện ích thư Internet đa năng được bảo mật / lưu trữ (S / MIME). Để mã hóa S / MIME hoạt động, mỗi người gửi và người nhận phải bật tính năng này. Họ cũng cần trao đổi thông tin, được gọi là chìa khóa, để nhận dạng duy nhất lẫn nhau.

Tính năng này chỉ dành cho phiên bản G Suite Enterprise

Để được tư vấn hoặc hỗ trợ về G Suite, bạn vui lòng liên hệ:
Nguyễn Hải Yến
Hotline: 0828 999 666
Email: yen@mga.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *