G Suite Basic là một bộ ứng dụng năng suất cộng tác cung cấp email chuyên nghiệp cho doanh nghiệp, lịch được chia sẻ, chỉnh sửa và lưu trữ tài liệu trực tuyến, cuộc họp video và hơn thế nữa.

Giá: 1.090.000 VNĐ / một người dùng / năm.

Kiểm soát hành chính

Với G Suite Basic, người dùng trong tổ chức của bạn nhận được:

Gmail: Gửi thư và nhận bằng địa chỉ chuyên nghiệp của bạn, như trong ten@congtycuaban.com.
Lịch: Chia sẻ lịch để dễ dàng lên lịch các cuộc họp và sự kiện.
Tài liệu: Cộng tác trong thời gian thực trên tài liệu, bảng tính và bản trình bày trực tuyến.
Drive: Lưu trữ và sao lưu tệp an toàn trong đám mây.
Hangouts: Tham gia cuộc họp video từ máy tính xách tay hoặc thiết bị khác của họ.

Kiểm soát hành chính

Đội ngũ quản trị hoặc CNTT của bạn cũng có thể:

  • Quản lý tài khoản người dùng và cài đặt bảo mật từ. Bảng điều khiển dành cho quản trị viên trung tâm
  •  Kiểm soát quyền truy cập của người dùng vào các tính năng và dịch vụ
  •  Quản lý từ xa hạm đội di động của bạn
  •  Theo dõi xu hướng sử dụng thông qua kiểm tra và báo cáo
  •  Nhận hỗ trợ 24/7 từ các chuyên gia G Suite