G Suite Business là bộ ứng dụng văn phòng cao cấp của các dịch vụ của Google. Ngoài mọi thứ có sẵn trong G Suite Basic , nó bao gồm các tính năng được liệt kê bên dưới.

Giá: 2.990.000 VNĐ / một người dùng / năm.

Bộ nhớ không giới hạn

Với G Suite Business, mỗi người dùng trong tổ chức của bạn có thể lưu trữ thư Gmail, Google Photos và tệp không giới hạn trong Drive. Hoặc nếu có 4 người dùng trở xuống trong tổ chức của bạn, mỗi người dùng nhận được 1 TB bộ nhớ.

Tìm kiếm toàn công ty
Người dùng cũng có thể sử dụng Google Cloud Search để:

  • Tìm kiếm nội dung công ty trên Gmail, Documents, Lịch và các dịch vụ khác của G Suite
  • Nhận thông tin và đề xuất hữu ích từ thẻ trợ giúp

Drive nhóm

Với Drive nhóm, tệp thuộc về một nhóm thay vì một cá nhân. Nếu các thành viên rời đi, các tệp sẽ ở lại vị trí của họ để nhóm có thể tiếp tục chia sẻ thông tin và hoàn thành công việc.

Kiểm soát quản trị viên

Lưu trữ bằng Vault
Sử dụng Vault để lưu giữ, lưu trữ, tìm kiếm và xuất dữ liệu của tổ chức của bạn cho nhu cầu eDiscovery và tuân thủ.

Báo cáo nâng cao

  • Báo cáo kiểm tra Drive nâng cao, cảnh báo tùy chỉnh và API.
  • Kiểm tra và cảnh báo trên thiết bị di động, chẳng hạn như khi thiết bị bị xâm phạm.

Thông báo hoạt động của Drive
Nhận thông báo tùy chỉnh về hoạt động trên Drive, chẳng hạn như khi tài liệu được chia sẻ bên ngoài miền của bạn.

Khóa bảo mật
Triển khai và giám sát các khóa bảo mật cho tổ chức của bạn và mua chúng với mức chiết khấu.

Kiểm soát chính sách bổ sung
Hạn chế nhiều tác vụ hơn cho người dùng cụ thể, dựa trên các đơn vị tổ chức.

  • Đồng bộ hóa tệp Drive với các tệp cục bộ trên máy tính của họ.
  • Chia sẻ tệp trình chỉnh sửa Drive và Tài liệu bên ngoài tổ chức của bạn với bất kỳ ai hoặc chỉ các miền thuộc danh sách cho phép.
  • Sử dụng trình chỉnh sửa Tài liệu ngoại tuyến.
  • Mở tệp trong ứng dụng web của bên thứ ba từ Cửa hàng Chrome trực tuyến.
  • Sử dụng các tiện ích bổ sung của Tài liệu do các nhà phát triển bên thứ ba tạo.