G Suite Enterprise là bộ dịch vụ Google cao cấp. Ngoài mọi thứ có sẵn trong G Suite Business , G Suite Enterprise còn cung cấp tính năng bảo mật, điều khiển và tùy chỉnh nâng cao.

Giá: 6.600.000 VNĐ / một người dùng / năm.

Ngoài việc đăng ký trực tiếp, bạn cũng có thể mua G Suite Enterprise thông qua đại diện bán hàng của Google.

Kiểm soát quản trị cao cấp

Với G Suite Enterprise, tổ chức của bạn có thể:

  • Tăng cường bảo mật Google Drive. Thêm một lớp bảo vệ khác để ngăn không cho các thông tin nhạy cảm bị lộ ra cho những người không nên có nó.
  • Quét lưu lượng email cho nội dung cụ thể, chẳng hạn như số thẻ tín dụng hoặc số an sinh xã hội. Thiết lập các hành động dựa trên chính sách khi phát hiện thấy nội dung này.
  • Quét hình ảnh cho văn bản. Xác định và giảm thiểu mất dữ liệu bí mật trong hình ảnh được quét.
  • Sử dụng sản phẩm lưu trữ của bên thứ ba, để lưu trữ và khám phá email quan trọng của sứ mệnh.
  • Phân tích nhật ký Gmail trong BigQuery, sử dụng truy vấn nâng cao và tùy chỉnh.
  • Sử dụng mã hóa S / MIME để tăng cường bảo mật email.
  • Tự động hóa các tác vụ quản lý thiết bị di động bằng cách đặt các quy tắc tùy chỉnh được kích hoạt khi phát hiện sự kiện đáng ngờ.