G Suite – Một số câu hỏi thường gặp

Tôi có trải qua thời gian email ngừng hoạt động trong quá trình chuyển đổi không?

Không, bạn sẽ tiếp tục gửi/nhận email như thường lệ. Để sử dụng Gmail với G Suite, bạn thiết lập miền (bản ghi MX) để chuyển luồng thư của mình đến máy chủ thư của Google. Việc đó giống như đăng ký địa chỉ mới với bưu điện để chuyển thư tới địa điểm mới của bạn. Sau khi thay đổi bản ghi MX có hiệu lực (tối đa 72 giờ), bạn có thể bắt đầu nhận/gửi email thông qua tài khoản G Suite của mình. Cho đến lúc đó, bạn sẽ nhận/gửi email qua hệ thống thư cũ.

Quá trình chuyển này có ảnh hưởng đến trang web hiện tại của tôi không? Google có thể lưu trữ trang web của tôi không?

Không, quá trình chuyển này sẽ không ảnh hưởng đến trang web hiện tại của bạn. Thiết lập G Suite không yêu cầu bất kỳ thay đổi nào đối với nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ web hiện tại của bạn. Mặc dù G Suite không phải là nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ web nhưng bạn có thể tìm hiểu thêm về các giải pháp lưu trữ web của Google thông qua Google Cloud Platform.

Ai đó có thể thiết lập G Suite cho công ty của tôi không?

Có, bạn có thể làm việc với đối tác của G Suite. Những công ty dịch vụ CNTT có kinh nghiệm này có thể giúp bạn đánh giá, tùy chỉnh, triển khai và chuyển đổi sang G Suite. Họ cũng có thể cung cấp dịch vụ đào tạo, quản lý dữ liệu và hỗ trợ liên tục. Nếu có thắc mắc về cách thiết lập G Suite, bạn cũng có thể liên hệ với Nhóm hỗ trợ G Suite. Nhóm hỗ trợ làm việc 24/7.
Truy cập Trang web thiết lập để biết thông tin về cách thiết lập, mẫu liên lạc và các tài nguyên để triển khai và quản lý thay đổi.

G Suite có tuân thủ HIPAA không?

G Suite ủng hộ việc khách hàng tuân thủ Đạo luật về trách nhiệm giải trình và cung cấp thông tin bảo hiểm y tế của Hoa Kỳ (HIPAA). Đạo luật này điều chỉnh việc bảo vệ, sử dụng và tiết lộ thông tin y tế được bảo vệ (PHI). Những khách hàng phải tuân thủ HIPAA và muốn sử dụng G Suite để xử lý hoặc lưu trữ PHI có thể ký bản sửa đổi cộng tác kinh doanh với Google. Xem thêm thông tin chi tiết về việc tuân thủ HIPAA với G Suite.

Google phản ứng thế nào với các yêu cầu của chính phủ về dữ liệu?

Tôn trọng tính riêng tư và bảo mật của dữ liệu mà bạn lưu trữ trên Google là cơ sở để chúng tôi tiếp cận việc cung cấp dữ liệu theo các yêu cầu pháp lý. Khi nhận được yêu cầu như vậy, nhóm của chúng tôi sẽ xem xét yêu cầu đó để đảm bảo rằng yêu cầu đó tuân thủ chính sách của Google. Nói chung, để Google cung cấp bất kỳ dữ liệu nào, yêu cầu phải được đưa ra bằng văn bản, được ký bởi viên chức được ủy quyền của cơ quan yêu cầu và được ban hành theo luật thích hợp. Nếu chúng tôi cho rằng một yêu cầu quá rộng thì chúng tôi sẽ tìm cách thu hẹp yêu cầu đó. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập Báo cáo minh bạch của Google.

Google có mã hóa dữ liệu của tôi không?

Dữ liệu chính của khách hàng được tải lên hoặc được tạo trong các dịch vụ của G Suite được mã hóa ở trạng thái tĩnh như được mô tả trong bài viết trong trung tâm trợ giúp này.
Quá trình mã hóa này diễn ra khi dữ liệu được ghi vào đĩa mà khách hàng không phải thực hiện bất kỳ hành động nào. Google mã hóa dữ liệu bằng các khóa mã hóa riêng biệt kể cả khi chúng thuộc sở hữu của cùng một khách hàng. Dữ liệu được mã hóa theo Chuẩn mã hóa nâng cao (AES) 128 bit hoặc mạnh hơn.
Google cũng mã hóa dữ liệu chính của G Suite khi dữ liệu “đang được truyền” cho dù dữ liệu đó đang được truyền qua Internet giữa khách hàng và Google hay đang truyền bên trong Google khi dữ liệu chuyển dịch từ một trung tâm dữ liệu sang một trung tâm khác. Chúng tôi mã hóa dữ liệu này giữa Google và khách hàng bằng HTTPS có bảo mật chuyển tiếp.
Tôi có cần sử dụng công cụ của bên thứ ba để giữ an toàn cho dữ liệu của tôi trong Google không?
Google cung cấp trực tiếp trong G Suite các tính năng bảo mật cần thiết cho hầu hết khách hàng. Các phiên bản Business và Enterprise của G Suite cung cấp một số tính năng bảo mật bổ sung, chẳng hạn như quản lý các khóa bảo mật và kiểm tra Google Drive nâng cao ở quy mô lớn. Trong tất cả các gói, quản trị viên G Suite đều nắm quyền kiểm soát các ứng dụng và cấu hình hệ thống từ trong trang tổng quan duy nhất thông qua Bảng điều khiển dành cho quản trị viên của chúng tôi—bất kể quy mô của tổ chức như thế nào.
Quản trị viên có thể truy cập các công cụ nâng cao ngay lập tức, bao gồm các tính năng xác thực, chẳng hạn như Xác minh 2 bước và đăng nhập một lần hoặc chính sách bảo mật email như thực thi truyền tải an toàn (TLS), IRM và DLP có thể được định cấu hình bằng vài cú nhấp chuột.
Đối với những khách hàng có nhu cầu bảo mật ngoài các tính năng có sẵn trong G Suite, chúng tôi đã tạo thị trường đối tác và mở rộng các tính năng của mình.

Để được tư vấn hoặc hỗ trợ về G Suite, bạn vui lòng liên hệ:
Nguyễn Hải Yến
Hotline: 0828 999 666
Email: yen@mga.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *