Hướng dẫn xác minh tên miền khi đăng ký Email Google

Tổng quan

Để xác minh tên miền của bạn khi đăng ký Email Google, bạn phải đăng nhập vào máy chủ lưu trữ tên miền của mình. Thông thường, đây là nơi bạn mua miền của mình. Sau đó, bạn thêm bản ghi vào cài đặt của công ty lưu trữ miền của bạn. Mình hướng dẫn bạn qua quá trình dưới đây nhé!
Khi bạn đăng ký Email Google, bạn sẽ được hướng dẫn xác minh miền của mình. Bạn cần chứng minh bạn sở hữu miền bạn đang đăng ký Email Google.
Nếu bạn không hoàn tất quá trình xác minh tại thời điểm đó, bạn có thể làm điều đó từ Bảng điều khiển dành cho quản trị viên của Google . Từ Bảng điều khiển dành cho quản trị viên của Google, bạn có thể kiểm soát các dịch vụ của G Suite, bao gồm thanh toán và các cài đặt khác.

Đăng nhập vào Bảng điều khiển dành cho quản trị viên của bạn

Bạn đăng nhập bằng địa chỉ email và mật khẩu G Suite của mình. (Địa chỉ này kết thúc bằng @yourcompany.com mà không phải là @gmail.com)

Trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên, nhấp vào Bắt đầu thiết lập để khởi chạy Trình hướng dẫn cài đặt và làm theo hướng dẫn.
Bạn được nhắc thêm người dùng vào tài khoản của mình và cung cấp cho họ địa chỉ email tại miền của bạn (như team-member@yourcompany.com). Nếu bạn không có bất kỳ người dùng nào khác ngoài chính bạn, bạn có thể bỏ qua bước này. Để làm điều đó, hãy chọn “Tôi đã thêm tất cả địa chỉ email của người dùng”.
Làm theo các bước để xác minh rằng miền của riêng bạn. Bạn nhận được mã xác minh để thêm vào trang web hoặc cài đặt miền của bạn.
Tiếp theo, bạn được hướng dẫn thay đổi bản ghi MX của mình tại máy chủ lưu trữ tên miền của mình để bắt đầu sử dụng Gmail.

Cách xác minh TXT và thay đổi bản ghi MX.

Xác minh TXT:
Bạn cần xác định máy chủ lưu trữ tên miền của bạn (nơi bạn đã mua miền của mình www. yourdomain .com).
Tìm hướng dẫn từng bước cho máy chủ lưu trữ tên miền của bạn. Nếu máy chủ lưu trữ của bạn không có trong danh sách, hãy nhận hướng dẫn chung để xác minh .

Thay đổi bản ghi MX:
Xác định máy chủ lưu trữ tên miền của bạn (nơi bạn đã mua miền của mình www.yourdomain.com).
Tìm hướng dẫn từng bước cho máy chủ lưu trữ tên miền của bạn. Nếu máy chủ lưu trữ của bạn không có trong danh sách, hãy nhận hướng dẫn chung để thay đổi bản ghi MX

Để được tư vấn hoặc hỗ trợ về G Suite, bạn vui lòng liên hệ:
Nguyễn Hải Yến
Hotline: 0828 999 666
Email: yen@mga.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *