Kiểm soát quyền truy cập dữ liệu trên các thiết bị bằng cách xác minh điểm cuối

Kiểm soát quyền truy cập dữ liệu trên các thiết bị bằng cách xác minh điểm cuối

Hiện nay, google cập nhật quyền kiểm soát hơn cho quản trị viên về các thiết bị có thể truy cập dữ liệu doanh nghiệp, công ty thông qua việc xác minh điểm cuối trong Google Cloud. Quản trị viên sẽ được cung cấp khả năng như sau:

  • Gắn thẻ thiết bị đầu cuối ở dạng được phê duyệt hoặc bị chặn. Quản trị viên có thể sử dụng thẻ để định cấu hình cấp độ truy cập với Trình quản lý bối cảnh truy cập.
  • Quản trị viên quyết định có cần xem xét bổ sung các thiệt bị xác minh điểm cuối mới đăng ký hay không trước khi được gắn thẻ phê duyệt.

Đây là tính năng tương tự như những tính năng hiện đang có sẵn để quản lý thiết bị di động cho các thiết bị máy tính để bàn.

Lưu ý chỉ có quản trị viện mới có thể quản lý, đồng ý hoặc từ chối các thiết bị truy cập ngoài ra không ai khác có quyền này.

Tại sao bạn nên sử dụng ứng dụng này.

  • Với khả năng giới hạn quyền truy cập G Suite cho các thiết bị sử dụng xác minh điểm cuối, bạn có quyền kiểm soát chi tiết đối với việc quản lý quyền truy cập thiết bị ngoài các thiết bị di động.
  • Bạn có thể xem danh sách các thiết bị đang truy cập dữ liệu này có thể phê duyệt hoặc chặn quyền truy cập vào các thiết bị cụ thể dựa trên bất kì tiêu trí nội bộ hay bảo mật nào. Các thiết bị bị mất hoặc những thiết bị mà bạn không chắc chắn là người trong nội bộ, bạn có thể chặn truy cập hoặc phê duyệt người dùng mới khi chức danh công việc của họ có thay đổi.

Cách để thiết lập ứng dụng.

Để cài đặt ứng dụng cho các thiết bị xác minh điểm cuối mới đăng ký có cần phê duyệt của quản trị viên hay không, bạn truy cập vào trang quản trị Admin console tại admin.google.com > Quản lý thiết bị (Device mangement)> Cài đặt (setting)> Phê duyệt thiết bị (device approvals)> kích hoạt thiết bị (activate te device)

Bạn có thể chọn hoặc bỏ chọn để cài đặt ứng dụng. Phần bỏ chọn là mặc định, có nghĩa là quản trị viên sẽ không phải phê duyệt thủ công các thiết bị mới được đăng ký.

Thêm tùy chọn là quản trị viên có thể thêm email mà cần được phê duyệt được gửi đến cho bạn.

Lưu ý quyền truy cập của các thiết bị vào dữ liệu của công ty, doanh nghiệp có thể được định cấu hình bất cứ lúc nào bằng cách sử dụng Trình quản lý bối cảnh truy cập thông quan quản trị viên

Bạn có thể kiểm tra mình đã phê duyệt hay đã chặn các thiết bị thông qua Admin console.

Tính năng này cho phép quản trị viên kiểm soát thiết bị truy cập dữ liệu đã cài đặt xác minh điểm cuối. Điều này bao gồm Chromebook và các thiết bị chạy trình duyệt Google Chrome

Gắn thẻ các thiết bị xác minh điểm cuối mới được đăng ký là Phê duyệt hoặc Bị chặn

Khi một thiết bị mới được đăng ký thông qua, quản trị viên có thể bật hạn chế truy cập trong Trình quản lý bối cảnh truy cập. Từ đó, bạn chọn Phê duyệt hoặc Chặn đối với các thiết bị truy cập đó.

Hình ảnh sau thể hiện giao diện này trong Admin console dành cho quản trị viên với tính năng được bật. Nếu ứng dụng này tắt, các thiết bị sẽ đc phê duyệt theo mặc định và có thể bị chặn sau đó, nếu thiết bị bị mất hoặc bị xâm phạm.

Lưu ý bạn cũng có thể bật hoặc tắt quyền truy cập thiết bị cá nhân đối với những thiết bị bạn cho là không cần thiết hoặc nhằm đảm bảo độ an toàn đối với dữ liệu công ty.

Để được tư vấn hoặc hỗ trợ về G Suite bạn có thể truy cập dichvugoogle.com hoặc bạn vui lòng liên hệ:
Nguyễn Hải Yến
Hotline: 0828 999 666
Email: yen@mga.vn

Xem thêm

Cách chuyển các dữ liệu drive giữa các tài khoản trong G Suite

G Suite miễn phí giá rẻ an toàn hay rủi ro

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *