So sánh các phiên bản G Suite (Google Apps)

G Suite trước đây gọi là Google Apps. G Suite là bộ ứng dụng điện toán đám mây bao gồm Gmail doanh nghiệp , Hangouts , Lịch và Google+ cho mục đích liên lạc, Drive lưu trữ, Tài liệu, Trang tính, Trang trình bày, Biểu mẫu và Trang web để cộng tác và tùy thuộc vào gói, bảng Quản trị và Vault để quản lý người dùng và dịch vụ.

Google đã thiết kế ra 03 phiên bản G Suite phục vụ cho các doanh nghiệp, giúp các quản trị viên có thể điều hành doanh nghiệp một cách dễ dàng và kiểm soát tối đa. 03 phiên bản G Suite bao gồm G Suite BasicG Suite Business, G Suite Enterprise.

Tính năng phổ biến của 3 loại G Suite

 1. Chúng có thể được truy cập trên bất kỳ loại thiết bị nào (như điện thoại di động, máy tính bảng, máy tính).
 2. Có thể làm việc khi không có internet.
 3. Có khả năng chỉnh sửa các tập tin.
 4. Có quyền quản trị cấp cao và có thể phân quyền cho người dùng.
 5. Quản lý thiết bị di động (tức là Quản trị viên có thể quản lý nội dung kinh doanh trên cả thiết bị của nhân viên và công ty, cũng như áp dụng đầy đủ các cài đặt quản lý để giữ an toàn và bảo mật dữ liệu của người dùng và doanh nghiệp .)
 6. Hỗ trợ 24/7 qua điện thoại và trực tuyến.
 7. Đảm bảo 99,9% thời gian hoạt động.
 8. Kiểm soát bảo mật cho các ứng dụng danh sách trắng.
 9. Ngăn ngừa mất dữ liệu nâng cao cho Gmail và Drive.
 10. Giám sát người dùng và kiểm soát mạnh mẽ.
 11. Quản lý cài đặt bảo mật của người dùng.

Sự khác biệt của 3 phiên bản G Suite:

*Gói G Suite cơ bản vẫn có thể dùng Google Vault với phí tính thêm như một tiện ích.

Sử dụng và hỗ trợ

*Số lượng tài khoản dưới 5 thì mỗi tài khoản có dung lượng là 1TB.

Bảo mật và kiểm soát

Các cuộc họp doanh nghiệp

Liên hệ, danh sách và nhóm

Đăng nhập

Chuyển dữ liệu

Tùy chọn đồng bộ hóa doanh nghiệp

Quản lý điều hành

Để được tư vấn hoặc hỗ trợ về G Suite, bạn vui lòng liên hệ:
Nguyễn Hải Yến
Hotline: 0828 999 666
Email: yen@mga.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *